Fernando Diamant

HOME | LETRAS | AUDIO | VIDEO | STAFF | PRENSA | CONTACTO | FACEBOOK | COMPRAR CD | ESCUCHAR EN: SPOTIFY | APPLE MUSIC

 

Ver Gacetilla de Prensa | Contacto Prensa | Fotos para prensa en alta resolucion (zip)


Comunicación y Prensa:

Contacto para Prensa:

Escuchar en Spotify


Escuchar en Apple Music

 

(P) y (C) 2017 FERNANDO DIAMANT - SITIO WEB OFICIAL - CONTACTO